กำแพงแก้ว วัดบ้านเปลือยใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กำแพงแก้ว วัดบ้านเปลือยใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเปลือย ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043626110
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กำแพงแก้ว วัดบ้านเปลือยใหญ่
การเดินทาง :  บ้านเปลือย ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :449