ประเพณีบุญเดือนสี่ไทคอนสาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญเดือนสี่ไทคอนสาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หน้าที่ว่าการอำเภอคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-812406
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอำเภอที่มีเอกลักษณ์ ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่น สืบเนื่องมาจากการ ที่บรรพบุรุษของคนคอนสาร ที่มาตั้งเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชพันธ์ธัญญาหาร ที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้ทำการแปรรูปอาหารเพื่อให้สามารถเก็บรักษา ไว้ได้นาน ณ ปัจจุบัน การถนอมอาหาร การแปรรูปได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาชั่วลูกหลาน จนเป็นประเพณีประจำท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอคอนสาร คือ ?บุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร? บุญเดือนสี่จะกระทำในระหว่างเดือนสี่กับเดือนห้าต่อกัน เป็นการทำบุญขึ้นปีใหม่ในสมัยโบราณเพราะว่านับปีในสมัยโบราณนั้นนับตามจันทรคติ เอาเดือนสี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีเอาเดือนห้าเป็นเดือนเริ่มแรกของปี ในช่วงท้ายปีเก่าและขึ้นต้นปีใหม่จึงจัดให้มีการทำบุญและงานรื่นเริงสนุกสนานขึ้น ชาวบ้านเรียกชื่อว่า ?บุญตรุษสงกรานต์? งานนี้สมัยก่อน ถือว่าเป็นงานสำคัญมากทุกคนต้องให้ความสำคัญและยอมรับปฏิบัติตามกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัด ถ้าใครฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษ เช่น เสียค่าปรับเป็นสุราหรืออาหารเป็นต้น กติกามีอยู่ว่าในระยะสามวัน คือวันขึ้น 1 , 2 และ 3 ค่ำเดือน 5 ใครจะทำธุรกิจการงานไม่ได้ มีแต่ทำบุญเล่นสนุกสนานเท่านั้น ใครฝ่าฝืนต้องถ้าปรับ สมัยทุกวันนี้กติกานี้เลิกใช้กันแล้ว เมื่อใกล้วันงานชาวบ้านก็จะเตรียมจัดหา ข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งเก็บไว้รับประทานได้นานๆ มากักตุนไว้ นอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ก็ต้องเตรียมพวกเชื้อเพลิง พวกฟืนหรือถ่านไว้ให้พร้อมเพราะในระหว่างงานนี้ ไม่ให้หาฟืนหรือเผาถ่าน อาหารแห้งที่ชาวบ้านเตรียมกันก็ได้แก่ พวกเนื้อย่าง ปลาย่าง ข้าวตอกปั้น ข้าวเฮียง และขนมจีน อาหารสำเร็จที่ชาวคอนสารนิยมทำ คือ คั่วปลาและคั่วเนื้อ อาหารสองอย่างนี้นิยมทำกินกันในงานนี้และงานบุญสารทเท่านั้นถือว่าเป็นยอดอาหารของชาวคอนสารและสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานไม่บูดไม่เสียง่าย
การเดินทาง :  หน้าที่ว่าการอำเภอคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :465