ประเพณีแห่บายศรีบุญเดือนหก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแห่บายศรีบุญเดือนหก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองชัยภูมิและบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-812406
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เรียกว่า งานเทศกาลบุญเดือนหก อันเป็นการรำลึกถึง ความดีของท่าน โดยในการจัดงานนี้ประกอบด้วย พิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ พิธีบายศรีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล และที่พลาดไม่ได้กับขบวนแห่พานบายศรีถวายเจ้าพ่อพญาแล และขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ อีกทั้งกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดหลานปู่แล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการของ ทุกภาคส่วน การแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ยิ่งใหญ่ตลอดการจัดงาน ทั้ง 9 วัน 9 คืน
การเดินทาง :  เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1657 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว(อบจ.ชัยภูมิ) โทรศัพท์ 0 4481 1376 และศาลเจ้าพ่อพญาแล โทรศัพท์ 0 4483 5030

จำนวนผู้เข้าชม :492