ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ริมแม่น้ำปากพนัง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075386038
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ ชิมอาหารพื้นบ้านรสชาดอร่อย ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนกับการแต่งกายย้อนยุคของแม่ค้าและนักท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 408 โดยรถตู้โดยสาร,รถสองแถวสายเชียรใหญ่-นครศรีฯ รถสองแถวสายเชียรใหญ่ปากพนัง, เชียรใหญ่-กระบี่

จำนวนผู้เข้าชม :392