หอวัฒนธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอวัฒนธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034534086
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หอวัฒนธรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี
การเดินทาง :  15 กม. จากเมืองกาญจนบุรี (มาทางถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค)

จำนวนผู้เข้าชม :432