แก่งหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0882750060
latitude :  17.36
longitude :  99.81
รายละเอียด :  แก่งหลวง เป็นแนวโขดหินธรรมชาติที่พาดผ่านลำแม่น้ำยม ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเชี่ยวในบริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยโบราณ บริเวณนี้จะมีปลาชุกชุมมาก ชาวบ้านเล่าว่าฤดูปลาวางไข่ปลาจะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาก็จะมาติดบริเวณโขดหินที่แก่งหลวงนี้จึงทำให้ปลาชุกชุมมาก ใครที่ต้องการอาหารเพียงแค่ลงไปที่แม่น้ำยมบริเวณแก่งหลวงก็สามารถใช้สวิง (เครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่ง) ตักปลาขึ้นมาได้มากมาย ปลาชุกชุมมากขนาดเหยียบเท้าลงบนผืนทรายในแม่น้ำยมเท้ายังเหยียบเจอตัวปลา มีตำนานเล่าขานบริเวณแก่งหลวงว่าพระร่วงเจ้าจะลงไปหาพระมารดาที่เป็นนาค โดยสั่งน้องชายต่างมารดาว่าถ้าพระองค์ลงไปแล้วไม่กลับขึ้นมาให้น้องชายครองเมืองแทนพระองค์ พระร่วงได้จมน้ำหายไปแล้วไม่กลับขึ้นมาอีกเลย จึงเป็นตำนานเรื่องพระร่วงจมน้ำตายที่แก่งหลวง และมีเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่าหากมียอดผักบุ้งขึ้นบริเวณแก่งหลวงแล้วเรื่อยทอดยอดไปพันยอดองค์เจดีย์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระปรางค์) เมื่อไรพระร่วงเจ้าจะกลับมากำเนิดอีกครั้ง อีกทั้งมีเรื่องเล่าของชาวบ้านที่อยู่อาศัยริมแก่งหลวง ได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อน วันขึ้น 15 ค่ำ จะเห็นดวงไฟโพยพุ่งขึ้นจากผืนน้ำบริเวณแก่งหลวงแห่งนี้ ทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าบริเวณแก่งหลวงแห่งนี้เป็นที่อยู่ของพญานาค บริเวณแก่งหลวงนี้ยังมีเรื่องเล่า ความเป็นมาของวิถีชีวิตชุมชนอีกมากมายที่ผูกพันบริเวณแก่งหลวงแห่งนี้ ในสมัยโบราณนิยมสร้างบ้านติดริมน้ำยมเพราะเส้นทางคมนาคมจะอาศัยเส้นทางแม่น้ำยมเป็นหลัก แต่สมัยต่อมาการสร้างบ้านก็ปรับเปลี่ยนไปตามเส้นทางการคมนาคมแบบใหม่ นั่นคือมีการสร้างถนน จึงมักนิยมสร้างบ้านติดถนน ประจวบกับการสร้างบ้านในช่วงแรกที่สร้างติดกับแม่น้ำทำให้เกิดความหนาแน่นจึงกระจายตัวของการสร้างบ้านไปในพื้นที่อื่นๆ
การเดินทาง :  สามารถติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

จำนวนผู้เข้าชม :526