ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  23 หมู่ 10 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0862286066
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายตำบลนาดี มีการสาธิตย้อมผ้าจากธรรมชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไหม
การเดินทาง :  ถนนเส้นห้วยเกิ้ง-ท่ายม

จำนวนผู้เข้าชม :384