หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > คลองเขื่อน > การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0944347597
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 1 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
การเดินทาง :  มีถนนลาดยางเข้าวัดบ้านกล้วย

จำนวนผู้เข้าชม :331