วัดพุเลียบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพุเลียบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034540963
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :419