หน้าแรก > ภาคใต้ > กระบี่ > ลำทับ > โตนร้อยชั้นพันแก่ง
โตนร้อยชั้นพันแก่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โตนร้อยชั้นพันแก่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งไทรทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075643648
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีลักษณะเป็นธารน้ำจืดที่อยู่บนที่ราบระหว่างภูเขาสองลูก สายน้ำโอบล้อมด้วยป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ทำให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  สังเกตป้ายบอกทาง อบต.ทุ่งไทรทอง ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร สนใจท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.ทุ่งไทรทอง โทรศัพท์ 0-7564-3648 หรือ นายสุพิศ ปานชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 โทรศัพท์ 08-9875-0636

จำนวนผู้เข้าชม :52