ศาลหลักเมืองขลุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองขลุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ.เทศบาลสาย 4 อ.ขลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-3944-1014
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลหลักเมืองขลุง แต่ดั้งเดิมเป็นศาลเจ้าเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างต้นตะเคียนใหญ่ 2 ต้น ซึ่งในสมัยนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายทหารมาก่อน ต่อมาปี พ.ศ.2448 ทางราชการได้มาสร้างเป็นที่ทำการอำเภอ และทำเป็นที่ทำการเมืองขลุงโดยสร้างอยู่ด้านหน้าศาลเจ้า เป็นอาคารก่อสร้างด้วยไม้และในปัจจุบัน คือ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงหลังใหม่โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีประชาชนทั้งชาวไทยและจีนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเป็นประจำ ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นศาลหลักเมือง ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ขลุงมูลนิธิ (พ่งไล้ยี่เซียวเกาะ) ได้ทำพิธีขุดศพไร้ญาติ ในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลขลุง ซึ่งในสมัยนั้นเป็นป่าช้า เพื่อนำพื้นที่มาสร้างเป็นโรงเรียน ซึ่งดำเนินการประกอบพิธีโดยคณะทรงจากอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งการเริ่มพิธีจะต้องไปอัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่าง ๆ มาร่วมพิธี และเมื่อคณะทรงองค์เทพฮุดโจ้ว โป๊ยจุนเซี๊ยฮุด ประทับทรงได้แจ้งแก่คณะกรรมการว่ายังไม่ได้เชิญเจ้าหลักเมืองขลุงมายังปะรำพิธี คณะกรรมการก็ไม่ทราบว่าเจ้าหลักเมืองขลุงอยู่ที่ใด ท่านฮุดโจ้วจึงนำคณะกรรมการไปยัง หลังสำนักงานเทศบาลตำบลขลุง และแจ้งว่าศาลเจ้าหลังดังกล่าวคือ ศาลหลักเมืองขลุง ประชาชนโดยทั่วไปจึงทราบว่ามีศาลหลักเมืองอยู่ในเขตอำเภอขลุง ต่อมาปี พ.ศ. 2507 โดยนายธำรง ถึงสุข นายอำเภอขลุงและ ร.ต.อ.เชวง ศรีทอง หัวหน้าสถานีตำรวจขลุง พร้อมพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมประชุมร่วมกัน จึงได้มีมติไปอัญเชิญท่านฮุดโจ้ว จากขลุงมูลนิธิ มาประทับทรงเพื่อหาพื้นที่ ๆ เป็นมงคลสร้างศาลหลักเมืองขึ้น ในพื้นที่ปัจจุบัน โดยสร้างเป็นอาคารไม้ 1 หลัง และต่อมาในปี พ.ศ. 2515 คณะกรรมการในสมัยนั้นเห็นว่าศาลเจ้าได้ทรุดโทรมลงมากจึงได้รื้อถอนแล้วสร้างหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตหลังปัจจุบันซึ่งศาลหลักเมืองขลุงแห่งนี้ เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขลุง มายาวนานมีพ่อค้าประชาชน มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัวของทุกท่าน ก็ได้รับพรตามที่ขอสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ
การเดินทาง :  อยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลเมืองขลุง

จำนวนผู้เข้าชม :572