หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > ขลุง > วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าขลุง
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าขลุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าขลุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ.เทศบาลสาย 2 อ.ขลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-3944-1461
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิค เป็นอีกหนึ่งชุมชนความเชื่อที่อยู่มานับร้อยปี และที่สำคัญในชุมชนชาวคริสต์ยังมีการอนุรักษ์ภาษาเวียดนาม(ญวน)ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังด้วย มีคริสตชนจากจันทบูร 3 - 4 ครอบครัว ย้ายมาวันยาว (คำว่า "วันยาว " เพี้ยนมาจากคำว่า"ด้านยาว " คือแม่น้ำด้านยาวที่ไม่คดเคี้ยว) ในปี ค.ศ.1870 (พ.ศ.2413) ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ครอบครัวคริสตัง (คาทอลิก) ที่อพยพมาจากจันทบุรีรายแรกคือ นายเหงียน กับภรรยาชื่อ นางเกี๋ยง ใช้นามสกุลว่า "ห่อเหวียน" มีลูกชาย 2 คน หญิง 3 คน ครอบครัวที่สองคือ นายเต๊า เป็นคนจีน ภรรยาชื่อ นางผุด เป็นญวน ต่อมามีครอบครัวอื่นๆ จากจันทบูร ย้ายมาสมทบที่วันยาว เนื่องจากอำเภอขลุง มีทำเลที่ตั้งอยู่ในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเล จึงมีครอบครัวคริสตัง อพยพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในจำนวนผู้อพยพนี้ มีบางรายขอใช้นามสกุล "ห่อเหวียน" ด้วย เพราะขณะนั้น เป็นตระกูลที่ใหญ่กว่าตระกูลอื่น ต่อมาก็มีการเปลี่ยนนามสกุลใหม่ เนื่องจากเห็นว่านามสกุล "ห่อเหวียน" มีสำเนียงเป็นญวน จึงเปลี่ยนเป็น "นามวงษ์" , "สุขสำราญ" , "นามกร" เป็นต้น ในปี ค.ศ. 1873 (พ.ศ.2416) คุณพ่อกังตริ๊ก เจ้าวัดจันทบุรี ได้ตั้งกลุ่มคริสตังขึ้นที่ วัดวันยาว และได้สร้างวัดขึ้น ในปี ค.ศ.1911 (พ.ศ.2454) จำนวนสัตบุรุษเพิ่มมากขึ้น ทำให้วัดดูคับแคบ ประกอบกับ วัสดุต่างๆ ก็เริ่มเสื่อมสภาพลง คุณพ่อแฟฟร์ จากวัดจันทบุรีที่มาถวายมิสซา จึงได้ตกลงใจที่จะสร้างวัดหลังที่สองขึ้น วัดหลังนี้ใหญ่ และแข็งแรงกว่าเดิมมาก มีหอระฆังอยู่ที่มุมวัด ลักษณะของหอระฆังเป็นจั่วแหลมขึ้นไปตามสมัยนิยมและได้อัญเชิญพระนามพระหฤทัย มาเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด "วัดพระฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า" บัจจุบันมีการอนุรักษ์ภาษาญวน โดยการสวดมนต์ด้วยภาษาญวน
การเดินทาง :  อยู่ถนนเทศบาลสาย 2 ทางไปท่าเทียบเรือขลุง แถวนั้นเรียกว่าชุมชนบ้านญวณ

จำนวนผู้เข้าชม :575