วัดวันยาวบน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวันยาวบน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ.เทศบาลสาย 1 อ.ขลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในอำเภอขลุงมีศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ที่ภาคภูมิใจ วัดวันยาวบน เป็นวัดเก่าแก่ เพราะเป็นวัดแรกของจังหวัดจันทบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ.2100 อุโบสถนั้นเป็นศิลปะแบบผสมผสานของรูปแบบศิลปกรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีพระประธานที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวขลุง ภายในวัดมีธรรมมาสน์โบราณ พระเจดีย์อายุกว่า 100 ปี รอยพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูป 1 องค์ อายุประมาณ 200 ปี
การเดินทาง :  อยู่ใกล้สถานที่ราชการสำคัญคือ ที่ว่าการอำเภอขลุง สถานีตำรวจภูธรขลุง

จำนวนผู้เข้าชม :548