เลิงบ่หลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เลิงบ่หลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนบ่หลวง ตำบลหายโศก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  44-195128-9
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงตำบลหายโศก ที่เป็นสายน้ำไหลมาจาก จังหวัดนครราชสีมา ไหลไปสู่ลำน้ำมูล
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :430