หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > นาด้วง > อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042887249
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำเชิงอนุรักษ์ ใช้น้ำในการเกษตร อุปโภค บริโภค และการท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ใช้รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :425