ศาลพญาช้างนางผอมหอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลพญาช้างนางผอมหอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042810807
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตำนานพญาช้างนางผมหอม
การเดินทาง :  สะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :417