ตลาดน้ำคลองแห

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำคลองแห
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074305333
latitude :  7.05
longitude :  100.47
รายละเอียด :  ตลาดน้ำแห่งนี้สร้างโดยเจตนารมณ์ของนายอภิชาติ สังขาชาติ ที่ได้ล่องเรือชมทัศนียภาพของสองฝั่งคลอง ในสมัยที่ยังไม่ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พบเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิม เช่น การยกหาม ชาวบ้านพายเรือเก็บผักบุ้ง ตัดผักกระเฉด ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงมีอยู่ในลำคลองของคลองแหในปัจจุบัน ตลาดน้ำแห่งนี้เป็นตลาดน้ำแห่งแรกในภาคใต้ ซึ่งถือว่ามีเอกลักษณ์และโดดเด่นเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่ คือ แหล่งรวบรวมอาหารคาว หวาน ทั้งไทยพุทธ และมุสลิม รวมทั้งผลไม้และสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นจำนวนมาก ตลาดน้ำแห่งนี้จะมีเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต์ เพราะจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก จึงทำให้ตลาดน้ำคลองแหได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
การเดินทาง :  ตลาดน้ำคลองแหตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเมืองหาดใหญ่ จากหาดใหญ่สามารถเข้าถึงตลาดน้ำได้สองทาง ทางแรก เข้าทางถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 และอีกเส้นทางหนึ่ง ใช้ถนนลพบุรีราเมศวร์ (ทาง 414) และใช้เส้นทางที่จะไปสงขลา จะเห็นป้ายทางเข้าตลาดน้ำคลองแห ให้กลับรถเข้าตลาดน้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :723