หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > เชียรใหญ่ > หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075386218
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเชียรใหญ่ ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :359