ป่าโนนเอียด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าโนนเอียด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านโนนโหนน ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-474281
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ลักษณะป่าเป็น ป่าโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นยางนา ต้น
การเดินทาง :  เดินทางออกจากตัวอำเภอวารินชำราบไปทางทิศใต้ ตามถนนสาย 2178 ประมาณ 7 กิโลเมตร เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกของหมู่ที่ 11 ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :478