อ่างเก็บน้ำประแกด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำประแกด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  กรมชลประทาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  039-490-425 ต่อ 15
latitude :  13.12
longitude :  101.82
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :216