หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > ตระการพืชผล > หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเอาะ-หนองสิม
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเอาะ-หนองสิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเอาะ-หนองสิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองเอาะ-หนองสิม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0966717501
latitude :  15.69
longitude :  105.04
รายละเอียด :  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และมีโฮมสเตย์
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :518