วัดป่าบ้านหนองหว้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าบ้านหนองหว้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042704653
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าบ้านหนองหว้า มีพระแก้วสว่างแดนดินประดิษฐานอยู่ ณ เจดีย์เขมาสโยนุสรณ์
การเดินทาง :  ภายในหมู่บ้านหนองหว้า ม.8 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

จำนวนผู้เข้าชม :364