ฝายลำพะยังภูมิพัฒน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายลำพะยังภูมิพัฒน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043859496
latitude :  16.68
longitude :  104.09
รายละเอียด :  โครงการพระราชดำริ
การเดินทาง :  ถนนบ้านกุดตอแก่น ไป คุ้มใหม่ สะพานคุ้มเก่าคุ้มใหม่ร่วมใจ

จำนวนผู้เข้าชม :348