ภูห้วยนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูห้วยนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยขอบ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042039982
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอปากชมมาถึงบ้านห้วยขอบ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม ระยะทาง 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :363