หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา > ปักธงชัย > โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาลำพระเพลิง
โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาลำพระเพลิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาลำพระเพลิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  159 หมู่ 9 บ้านบุหัวช้าง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-756379
latitude :  14.59
longitude :  101.84
รายละเอียด :  เขื่อนเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีประโยชน์มากมายหลายประการทั้งทางด้านการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ เราจึงพบว่ามีเขื่อนมากมายหลายแห่งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเขื่อนแต่ละแห่งก็มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป แต่ก็มีผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่หลังเขื่อนจะกลายเป็นที่เก็บกักน้ำไป ซึ่งในส่วนที่กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จากบรรยากาศและความสวยงาม สำหรับเขื่อนลำพระเพลิงนั้นตั้งอยู่ที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา กรมชลประทานสร้างเขื่อนดินขนาดใหญ่กั้นลำพระเพลิง เปิดใช้เมื่อปี 2510 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ เขื่อนนี้จึงได้ชื่อว่า ?เขื่อนลำพระเพลิง? นั่นเอง
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถสารประจำทางสายปักธงชัย - ลำพระเพลิง และรถยนต์ส่วนบุคคล ระยะทางจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงเขื่อนลำพระเพลิงระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :575