วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านดพนสูงสวัสดี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042145708
latitude :  17.66
longitude :  103.29
รายละเอียด :  0
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :362