น้ำตกช่องพันลำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกช่องพันลำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 บ้านบ่อทองคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044056041
latitude :  16.19
longitude :  102.03
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ในซอกเขา
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :442