ป่าปรงพันปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าปรงพันปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 บ้านบ่อทองคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044056041
latitude :  16.19
longitude :  102.03
รายละเอียด :  เป็นป่าปรงตามธรรมชาติ ลำต้นใหญ่ ปรงพันนี้มีอยู่ที่เดียวในโลก และมีที่จังหวัดชัยภูมิที่เดียวเท่านั้น มีพื้นที่อยู่บนยอดเขาภูคี
การเดินทาง :  รถยนต์ รถกระบะที่ค่อนข้างสมรรถนะสูง

จำนวนผู้เข้าชม :451