หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > ละแม > หล่าดใต้เคี่ยม
หล่าดใต้เคี่ยม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หล่าดใต้เคี่ยม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภเอละแม จังหวัดชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077630812
latitude :  9.79
longitude :  99.11
รายละเอียด :  เป็นตลาด วิถีชุมชน มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต มาจำหน่ายในราคาไม่แพง
การเดินทาง :  โดยรถไฟ รถประจำทาง หรือรถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :391