วังล้อรีเวอร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังล้อรีเวอร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073-330698
latitude :  6.71
longitude :  100.84
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมทิวทัศน์ไร่ดอกทานตะวันและพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสงบสามารถเก็บภาพไว้เป้นที่ระลึกได้
การเดินทาง :  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 (บ้านวังล้อ) ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

จำนวนผู้เข้าชม :351