หนองละเบิก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองละเบิก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านพลวง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-558916
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิถีเกษตรพอเพียง
การเดินทาง :  ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :500