หนองโชค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองโชค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 บ้านกุมพะเนียง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-558916
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :470