หน้าแรก > ภาคกลาง > สุพรรณบุรี > อู่ทอง > ศาลเจ้าแม่สระยายโสม
ศาลเจ้าแม่สระยายโสม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่สระยายโสม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ต.สระยายโสม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-559140 ต่อ13
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนในเขตเทศบาลตำบลสระยายโสมและระแวกใกล้เคียงนับถือ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ใช้ถนนมาลัยแมนเส้น321

จำนวนผู้เข้าชม :347