วัดคลึงคราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคลึงคราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านเด่นสำโรง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-5549-6098
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดคลึงคราช
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :392