วัดพิกุลทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพิกุลทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055865027
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?หลวงพ่อดอกรัก??หลวงพ่อแห่งความสมหวัง ประจำวัดพิกุลทอง หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร หลวงพ่อดอกรัก พระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะสุโขทัย ด้านในองค์พระประกอบด้วย ศิลาแลงทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตรครึ่ง สีเหลืองทอง อายุประมาณ 100 กว่าปี ประวัติความเป็นมา หลวงพ่อดอกรัก ตามตำนานเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนั้น แต่ก่อนหลวงพ่อดอกรักอยู่บริเวณบ่อน้ำกลางทุ่งนา ชาวบ้านเรียกว่า บ่อฆ้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ทุ่งนาของชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ในปัจจุบันองค์หลวงพ่อดอกรักนั้นตากแดด ตากฝน มาเป็นเวลาพอสมควร กระทั่งมีชาวบ้านนาหุบหรือปัจจุบันชื่อบ้านหัวถนนไปพบจึงได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อดอกรักขึ้น โดยใช้ควายจำนวน 20 คู่ เทียมเกวียนออกจากสถานที่แห่งนั้นเพื่อไปประดิษฐานยังวัดในหมู่บ้านนาหุบแต่แล้วองค์พระไม่มีการขยับออกจากสถานที่นั้นแต่อย่างใด เวลาต่อมา จึงมีประกาศอันเชิญองค์หลวงพ่อดอกรักขึ้นอีกครั้งโดยการประกอบพิธีในครั้งนี้ มีชาวบ้านจำนวนมากร่วมกันเทียมเกวียนองค์หลวงพ่อดอกรักออกจากสถานที่แห่งนั้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อดอกรักในครั้งนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด ชาวบ้านร่วมกันเทียมเกวียนองค์หลวงพ่อดอกรักมากระทั่งจนถึงบริเวณวัดพิกุลทอง สมัยนั้นเรียกว่า วัดนาหุบ และได้ประกอบพิธีอันเชิญองค์หลวงพ่อดอกรักประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถหลังแรกของวัดพิกุลทอง ปัจจุบัน หลวงพ่อดอกรัก ประดิษฐาน ณ วิหารหลังใหม่ของวัดพิกุลทองซึ่งเป็นวิหารที่ชาวบ้านหัวถนนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์และรวบรวมปัจจัยสร้างขึ้น โดยถวายแด่องค์หลวงพ่อดอกรักพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดพิกุลทอง ด้านความเชื่อ หลวงพ่อดอกรัก คือ ศูนย์รวมและสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในหมู่บ้านหัวถนน ซึ่งเป็นพรพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านมีความเชื่อว่า หลวงพ่อจะให้พรในเรื่องของการประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง อีกทั้งยังปกป้องคุ้มครองลูกหลานที่มากราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวง ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนทั้งในหมู่บ้านและผู้มีจิตศรัทธาต่างท้องถิ่น มากราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อดอกรักเป็นจำนวนมาก
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัวห่างจากอำเภอคลองขลุงประมาณ 11.2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :478