พายเรือคายัค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พายเรือคายัค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านย่าหมี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  076494444-11
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กิจกรรมพายเรือคายัค/หรือล่องเรือชมป่าชายเลนในคลองย่าหมี เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศป่าชายเลน สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของ อุโมงค์โกงกาง แวะชมการเลี้ยงปลาในกระชัง วิถีประมงพื้นบ้าน พักผ่อนเล่นน้ าที่หาดต
การเดินทาง :  หมู่ 3 บ้านย่าหมี

จำนวนผู้เข้าชม :68