หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ท่ายาง > เกาะเกษตรอินทรีย์ (สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท)
เกาะเกษตรอินทรีย์ (สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะเกษตรอินทรีย์ (สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  13/1 หมู่ 7 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-9818405
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด? จากประโยคนี้ ทำให้เข้าใจถึงเหตุที่ต้องปฏิวัติการเกษตรแบบเดิมๆ ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ก็เพื่อให้ทุก ๆ คนอยู่รอด ภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกภาคหนึ่งในการทำเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งก็คือ 1.รอดจากความจน เพราะการปลูกพืช ผัก ผลไม้แบบไม่ใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิต ใช้หลักการกินอะไรปลูกสิ่งนั้น เหลือจึงแบ่งขาย สร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.รอดจากโรคภัย การรับประทานผัก ผลไม้ที่ไร้สารพิษ ร่างกายจึงห่างไกลจากโรคนานาชนิด รวมถึงเกษตรกรเองก็ไม่เสี่ยงต่อการเข้าไปจับต้องกับปุ๋ย ยาที่เป็นเคมี 3.ลดต้นทุน ทำเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริโภคและใช้สอยอย่างเพียงพอ เหลือจากการดำรงชีพจึงค่อยนำไปแจกจ่าย หากเหลือ ก็นำไปจำหน่ายเป็นรายได้ต่อ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร และผู้บุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แนวธรรมชาติ ทำแล้วเลี้ยงตนเองได้ พร้อมเป็นการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผักและผลไม้ ที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษเจือปน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง โครงการ ?เกาะเกษตรอินทรีย์? ขึ้นได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
การเดินทาง :  ใช้ทางหลวง

จำนวนผู้เข้าชม :432