น้ำตกตาดฮ้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดฮ้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาน้อย หมุ่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042871285
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกตามธรรมชาติ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ และเดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :103