วัดปทุมาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปทุมาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ ๑๙๙ บ้านหัวชวด ถนนบ้านค่าย ? บ้านบึง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  12.84
longitude :  101.31
รายละเอียด :  ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดปทุมมาวาส ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหัวชวด สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยชาวบ้านหัวชวดและตำบลใกล้เคียง โดยมี นายใย คงเมื่อง เป็นประธาน นายเย็น รุ่งรัตน์ และนายเยื้อน อุทิศที่ถวายคนละ ๘ ไร่ และมีประชาชนบริจาคที่ดินอีกหลายราย จึงได้สร้างกุฏิ ที่พักสงฆ์ อุโบสถตามต่อลำดับ ต่อมาสมัยพระทองสุกเป็นเจ้าอาวาสได้ย้ายวัด ไปสร้างไหมทางทิศใต้ จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  ใช้ถนนสายระยอง-บ้านค่าย อยู่ห่างจากอำเภอบ้านค่าย 7.7 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :550