วัดหินโค้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหินโค้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดหินโค้ง ม. 6 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  12.87
longitude :  12.87
รายละเอียด :  วัดหินโค้งตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๖ บ้านหินโค้ง ถนนโรงน้ำตาล หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดมหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๕๐ ตารางวา หนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ ๑๖๘๘ ?๑๖๙๓-๑๖๘๐ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ได้รับอนุญาตสร้างวัดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๓ ความเป็นมาของวัดหินโค้ง เดิมที่ สถานที่ตั้งวัดหินโค้งชาวบ้านเรียกกันว่า ตาจั๋ว เพราะตาจั๋วเป็นคนไปจับจองต้นยางเพื่อเจาะต้นยางทำน้ำมันยาง ต่อมาประชาชนเข้าไปอยู่ในละแวกนั้นมากขึ้นจึงเรียก หมู่บ้านหินโค้ง หรือวัดหินโค้งสืบเนื่องจากชาวบ้านได้ตัดทางเกวียนผ่านไปเจอหินก้อนใหญ่เหมือนเขาควาย จึงตัดทางหลีกหินโค้งนั้นออกไป ชื่อหินโค้งจึงมีที่มาดังนี้ต่อมา พระอาจารย์ถนอม อกฺกโซโต ได้ชักชวนญาติโยมใกล้ ไกลมาสร้างวัดขึ้นในศูนย์กลางละแวกนั้น โดยที่ดินที่สร้างวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของนายจิ๊ด บุญเผือก ยกถวายให้สร้างวัด อุโบสถสร้างในลักษณะรูปแบบสมัยใหม่ต่างจากอุโบสถของวัดอื่น ๆ ในอำเภอบ้านค่าย กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้าอุโบสถจะเห็นว่าหินก้อนใหญ่ยังมีอยู่ ลำดับเจ้าอาวาส๑ พระครูวิสุทธิธรรมโชติ (ถนอม อกฺกโซโต) ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ ๒ พระอธิการวิชัย จนฺทูปโม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :1339