วัดป่าหวาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าหวาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าหวาย เลขที่๑๒๑บ้านมาบป่าหวาย หมู่ที่๕ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  12.92
longitude :  101.34
รายละเอียด :  วัดป่าหวายชื่อวัดโดยทางราชการวัดป่าหวาย ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดป่าหวาย สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค๑๓ วัดป่าหวายเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ โดยการนำของ นายถนอม พัทธเสมา นายจอน พัทธเสมา นายสว่าง วิเศษเจริญ นายดีแสวงหาทรัพย์ นายนวน บุญถึง นายเทือก ไพรระหงส์ นายราด ชำนาญเรียน นายลิ ประดับผล นายเต็ม เพ็ชรรัตน์ นายเสมียน บุญประกอบ นายสังเวียน เกิดศิริ นายสมาน บุญประกอบ นายบุญชู วงศ์สุวรรณ นายเคลิ้ม พัทธเสมา และ ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน โดยนายถนอม พัทธเสมา ได้บริจาคที่ดินของตนให้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้นจำนวนประมาณ ๑๒ ไร่ นายสว่าง วิเศษเจริ ญ จำนวน ๕ ไร่ จากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างกุฏิขึ้น ๑ หลัง เป็นลักษณะเรือนไม้ชั้นเดียว ต่อมานายกุ้ย พัฒนางาม มีจิตศรัทธาซื้อิที่ดินเขตติดต่อกันถวายอีกจำนวน ๒ไร่ และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินขยายออกไปได้อีกรวมพื้นที่ทั้งหมดของวัดป่าหวายมีอยู่ปัจจุบัน ๒๘ ไร่ ๑ งาน ๗0 ตารางวา จากนั้นพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆพัฒนาวัดให้เจริญขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :521