หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > จุน > ข่วงนกยูง บ้านเซี๊ยะ
ข่วงนกยูง บ้านเซี๊ยะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ข่วงนกยูง บ้านเซี๊ยะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเซี๊ยะ หมู่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0907567277
latitude :  19.27
longitude :  100.16
รายละเอียด :  เครือข่ายชุมชนต้นแบบรักษ์นกยูง และเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบการอนุรักษ์นกยูงไทยอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนกยูงกับชุมชนควบคู่กับการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้คงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จุดสำคัญที่นักดูนกสามารถสำรวจนกยูง อย่างเช่น ลานรักษ์ข่วงนกยูง ชุมชนบ้านร่องหาด ชุมชนศรีเมืองชุม ชุมชนบ้านเซี๊ยะ และชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยเฉพาะข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในการอนุรักษ์นกยูง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่กำลังรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว การประสานงานเข้าดูนกยูง ณ ชุมชนบ้านเซี๊ยะ สามารถติดต่อประสานงานได้ กับ พ่อหลวงหมวก สะสาง หมายเลขโทรศัพท์ 09 0756 7277
การเดินทาง :  เดินทางเข้าสู่ป่าแม่จุน ไปทางอ่างเก็บน้ำน้ำจุน บ้านเซี๊ยะหมู่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หรือเดินทางสู่สำนักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ หรือติดต่อประสานงานการเดินทางได้ที่ พ่อหลวงหมวก สะสาง หมายเลขโทรศัพท์ 09 0756 7277

จำนวนผู้เข้าชม :439