หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ชะอำ > โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  082-3625808
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พื้นที่ในโครงการพระราชประสงค์ทั้งหมด ได้พระเมตามหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้กันพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ ออกจากป่าคุ้มครองของกรมป่าไม้ ภายหลังพระองค์ทรงจับจองพื้นที่ดังกล่าวเยี่ยงสามัญชน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการ เมื่อมีแนวพัฒนาที่ดีขึ้นแล้ว ก็จะจัดให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนต้น และเกษตรกรที่ขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนที่ดินทำกินเข้ามาอาศัยอยู่และทำประโยชน์ โดยมีทางราชการเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำการบริหารงานของหมู่บ้านตัวอย่าง และมีการให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์
การเดินทาง :  เดินทางจากกรุงเทพ

จำนวนผู้เข้าชม :378