หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สะเดา > อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา (เขื่อนห้วยคู)
อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา (เขื่อนห้วยคู)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา (เขื่อนห้วยคู)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074-460273
latitude :  6.57
longitude :  100.51
รายละเอียด :  สำหรับอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองสะเดา หรือเขื่อนห้วยคู แห่งนี้เป็นเขื่อนดินถมที่เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2534-2541 ระยะเวลาการก่อสร้าง 8 ปี บริเวณ ม.4 บ้านห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา มีพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำกว่า 4,500 ไร่ ระดับน้ำสูงสุดความจุ 67.23 ล้าน ลบ.ม. จุดประสงค์เพื่อเพิ่มเติมปริมาณน้ำให้แก่คลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในกิจการประปาเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันจัดหาน้ำดิบเพื่อกิจการประปาให้เพียงพอต่อการขยายตัวของตัวเมืองหาดใหญ่ และสงขลา การเพิ่มขึ้นของประชากร การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในอำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่ ช่วยลดมลพิษของน้ำคลองอู่ตะเภา และไล่ดันน้ำเค็มเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับให้ราษฎรใช้บริโภค และมีการประมงเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง
การเดินทาง :  รถยนต์ ตามถนนหมายเลข 4243 หมู่ที่ 4 ต.สำนักเเต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :609