หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่สาย > ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาฮี้
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาฮี้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาฮี้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 หมู่ 11 บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053709582
latitude :  20.35
longitude :  99.83
รายละเอียด :  บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย คนในชุมชนเป็นชาติพันธุ์อาข่าและลาหู่ ที่มีศิลปวัฒนธรรมที่ยังสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน อาชีพหลักของคนในชุมชนคือการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบีก้า โดยได้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาดอยตุง หมู่บ้านผาฮี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาดอยนางนอนสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เป็นอีกแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
การเดินทาง :  บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :771