หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ขอนแก่น > เวียงเก่า > ตึกเหลือง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
ตึกเหลือง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตึกเหลือง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน หมู่ 6 บ้านเมืองใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043438203
latitude :  16.68
longitude :  102.30
รายละเอียด :  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน เป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ.2441 เนื่องจากเดิมใช้วัดเป็นสถานที่สอนหนังสือ ต่อมาช่วงปี พ.ศ.2475 ได้สร้างตึกเหลืองอาคารเก่าทรงยุโรป เพื่อใช้เป็นอาคารทำการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณของทางราชการจำนวนทั้งสิ้น 41,828 บาท 11 สตางค์ และได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2475 ปัจจุบันมีการรวบรวมสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนเก่ามาจัดนิทรรศการถาวรแสดงประวัติของโรงเรียน
การเดินทาง :  ห่างจาก อำเภอภูเวียง 12 กม. ถึง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า ไปยังโรงเรียนภูเวียงวิทยายน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านเมืองใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :614