วัดเจดีย์ขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจดีย์ขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  32 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำำพูน จังหวัดลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  084 9507267
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเจดีย์ขาว สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูน พระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง เจดีย์ และหอไตรกลางสระน้ำ วัดเจดีย์ขาว ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2324 โดยมีครูบาเตชะ ได้ธุดงค์มาจากวัดดอยติมาปักกลดบริเวณเจดีย์สีขาวองค์เล็ก ๆ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า กู่ขาว บริเวณที่ดินดังกล่าวนี้ ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปจับจองเพราะเชื่อว่ามีเทวดารักษาอยู่ เมื่อครูบาเตชะมาอยู่ในที่นั้นได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านให้เกิดศรัทธาจึงพร้อมใจกันสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่ขาว
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1015 (ถนนสายลำพูน - สันป่าตอง)

จำนวนผู้เข้าชม :584