หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อำนาจเจริญ > เมืองอำนาจเจริญ > สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ(ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ)
สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ(ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ(ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045511382-3
latitude :  15.87
longitude :  104.63
รายละเอียด :  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2544 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร การจัดสร้างศาลหลักเมือง เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษแต่โบราณ เมื่อได้มีการจัดตั้ง "เมือง" เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นหลักชัย แก่บ้านเมือง ก็จะต้องมีการจัดตั้ง"เสาหลักเมือง หรือศาลหลักเมือง" เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการบูชาของประชาชนโดยทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าวจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2538 ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ "สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี? ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพื้นที่ 34 ไร่ 13 ตารางวาจังหวัดอำนาจเจริญได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชนเพื่อดำเนินการจัดสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกแบบศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มีรูปลักษณ์แบบจตุรมุขยอดปรางค์ ขนาดกว้าง ๒๗.๗๐ เมตร ยาว ๒๗.๗๐ เมตร สูง ๒๘.๒๐ เมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากการสนับสนุนของจังหวัด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประชาชน และการจัดหารายได้ อื่น ๆ สมทบ เสาหลักเมืองที่ใช้เป็นหลักเมืองเป็นไม้มงคลชื่อ "ไม้ราชพฤกษ์ (คูณ)" เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ความยาว 4 เมตร ได้มาจาก สวนตะโกทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดพิธีพลีต้นไม้ตามประเพณีโบราณ และขอให้ทางกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร นายสนิท วิไล เป็นผู้ออกแบบเป็นรูปทรงกลม ยอดเสาหลักเมืองเป็นรูปทรงแก้วเก้าชั้น รูปแบบเหมือนกับเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ช่างผู้ประดิษฐ์ และกลึงเสาหลักเมือง คือ นายนิพนธ์ บุญเจิม และนายประยูร บุญเจิม ดำเนินการเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2538
การเดินทาง :  https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/@15.7598937,104.0751705,8z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4Lio4Liy4Lil4Lir4Lil4Lix4LiB4LmA4Lih4Li34Lit4LiHIOC4iOC4seC4h-C4q-C4p-C4seC4lOC4reC4s-C4meC4suC4iOC5gOC4iOC4o-C4tOC4jQ!3m4!1s0x311622e87b259a25:0x5266903fecb37c0e!8m2!3d15.8688752!4d104.6238378?dcr=0

จำนวนผู้เข้าชม :409