หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สทิงพระ > โบราณสถานวัดจันทร์
โบราณสถานวัดจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานวัดจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลวัดจันทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074536181
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "วัดจันทร์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านพังเถร แต่เดิม เป็นวัดไม่ปรากฏชื่อ ต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้บูรณาการและ ปฏิสังขรณ์วัด ขึ้นใหม่โดยเรียกชื่อตามพันธ์ไม้บริเวณวัด คือ ต้นจันเทศ แต่ทางราชการใช้ชื่อ วัดจันทร์ "
การเดินทาง :  เส้นทางสาย 408 ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร จาก ห้าแยกน้ำกระจาย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :382