หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > เมืองลำพูน > ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เชิงสะพานศรีวิชัย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053 500984 ต่อ 22
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เกิดที่บ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตลอดชีวิตของครูบาศรีวิไชยได้บูรณะซ่อมแซมวัดวาต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นที่ศรัทธาของสานุศิษย์เพียงออกปากก็ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดีเช่นการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ การบูรณะวัดสวนดอก บูรณะวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นต้น ผลงานชิ้นสุดท้ายของครูบาเจ้าศรีวิไชย คือ การสร้างสะพานข้ามลำน้ำปิง เชื่อมระหว่าง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กับ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ แต่สะพานยังไม่ทันแล้วเสร็จ ท่านก็ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๘๑ ขณะมีอายุได้ ๖๐ ปี ๙ เดือน ๑๑ วัน ลูกศิษย์ของท่านจึงได้ทำการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงให้แล้วเสร็จตามคำสั่งของท่าน ซึ่งก็คือสะพานศรีวิชัยในปัจจุบันนั่นเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีงามครูบาเจ้าศรีวิไชยที่ได้สร้างสะพานแห่งนี้ คณะสงฆ์ตำบลริมปิง หน่วยอบรมประชาชนตำบลริมปิง เทศบาลตำบลริมปิง องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบล กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ตำบลริมปิงทุกครัวเรือน จึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นบริเวณด้านข้างทางทิศเหนือของสะพานศรีวิชัย
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1015 (ถนนสายลำพูน - สันป่าตอง)

จำนวนผู้เข้าชม :785